0216 505 0 434 Çağrı Merkezi

Kurumsal

Kurumsal Politikalar

KALİTE


"Herkes için kaliteli yaşam..." ilkesi, projelendirme sürecinden, anahtar teslimine kadar her aşamada standartlardan ödün vermeme taahhüdüyle sürekli iyileştirme sağlamaktadır. Bu amaçla EN 14000 ve EN 18000 standartlarına uygun kalite belgeleri alınmıştır. Kalite politikamız, gerek inşa aşamasında, gerekse proje tamamlandıktan sonra, müşterilerimizin beklentilerini her yönüyle karşılayabilmek içindir.

Tüm bu gelişmelerin ışığında hedefimiz;
 • Tüm yönetim çalışanlarımızla eğitim yoluyla becerilerimizi ve kalite anlayışımızı artırmak,
 • Ekiplerimizle uyum içinde çalışarak etkinlik alanımızı genişletmek,
 • Çözüm ortaklarımızla, sürekli gelişim ve karşılıklı fikir alışverişiyle uyum içinde çalışmaktır.
 • ÇEVRE POLİTİKASI


 • Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlarla işbirliği yaparak, toplumla iletişim içinde, "çevresel, tarihsel ve kültürel doğaya saygı" ilkemize uygun bir şekilde çevrenin korunmasına yönelik hareket edeceğimizi,
 • ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri uyarınca, ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, şantiyelerin kurulması ve çalıştırılmasında, doğal kaynak kullanımında israfın ve kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması amacıyla tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını, inşaat sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,
 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasının teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevre faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.
 • İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


  Her türlü altyapı ve üst yapı inşaat faaliyetlerini, en üst kalite seviyesinde yürütmek için, çalışanlarının iş sağlığı & güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususu, şirketimizin ana amaçları arasında yer almaktadır.

  Bu bağlamda;

 • Önceden tedbir alarak, iş sağlığı & güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,
 • Yürürlükte bulunan İSG hakkındaki yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG politikasını düzenli olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak gibi sorumlulukları üstlenmiş bulunmaktayız.
 • image